DIJAGRAM d.o.o.

Dijagram d.o.o. je preduzeće koje se bavi Trgovinom na malo dijelovima i priborom za motorna vozila.
U raznovrsnoj paleti proizvoda izdvajaju se verzije licenciranog programa/softvera za upravljanje podacima digitalnog tahografa i vozačkih kartica - HAUG. Softver je preveden na bh jezike i prilagođen stadardima i važećim zakonskim odredbama...

 
DIJAGRAM d.o.o.
Tuzla 75 000 Stupine, B-9, Lamela 6, suteren br. 3
tel.: +387 (0) 35 250 237, 250 238
fax: +387 (0) 35 250 236
mob: +387 (0) 61 733 150